Roháčova stezka 2023
Online předregistrace byly otevřeny
od 1. 8. 2023 do 6. 10. 2023.